Ćwiczenia 2

Zagadnienia:

  • WebAPI w ASP.NET Core 2.1
  • Kody odpowiedzi HTTP
  • OpenAPI/Swagger - użycie gotowych paczek nugetowych np. Swashbuckle lub NSwag
  • dodawanie paczek nugetowych do projektu w Visual Studio Code
  • Dependency Injection w ASP.NET Core
  • Testy jednostkowe oraz integracyjne (NUnit lub XUnit)
  • Metody asynchroniczne w C#
  • In-memory database z użyciem EF Core

Ćwiczenia 2 - Zadania:
Pobierz zadania GR 1
Pobierz zadania GR 2

Comments