Ćwiczenia 5

Zagadnienia:

 • Tworzenie projektów w .Net Core (również projekty z testami)
 • Klasy, metody, obiekty
 • Interfejsy
 • Metody rozszerzeń (extension method)
 • Delegaty, eventy
 • LINQ
 • Kolekcje
 • Iteratory (yield)
 • Pisanie testów z wykorzystaniem NUnit
More …

Ćwiczenia 4

Zagadnienia:

 • Tworzenie projektów w .Net Core (również projekty z testami)
 • Klasy, metody, obiekty
 • Interfejsy
 • Dziedziczenie
 • Wyjątki (tworzenie własnych)
 • Pisanie testów z wykorzystaniem NUnit
More …

Ćwiczenia 3

Zagadnienia:

 • Mikroserwisy
 • Tworzenie projektów w .Net Core
 • Dodawanie wzajemnych referencji do projektów
 • In-memory database z użyciem EF Core
 • Dodawanie paczek nugetowych do projektu w Visual Studio Code
 • Testy jednostkowe oraz integracyjne (NUnit lub XUnit)
 • Metody asynchroniczne w C#
More …